Otillåtna upphandlingar av hyrläkare

Press Fyra norrlandslandsting har gjort otillåtna direktupphandlingar av bemanningstjänster. Därför krävs de nu på mellan 3,5 till 5,5 miljoner kronor vardera i böter/upphandlingsskadeavgift av Konkurrensverket.

Nordiskt samarbetsavtal träder i kraft i Sverige och Finland

I dag träder ett nytt nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor i kraft för Sverige och Finland.

Offentliga upphandlingar en mångmiljardaffär

Press Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i Sverige uppgick 2016 till 683 miljarder kronor eller en sjättedel av BNP. Det visar den aktuella rapporten Statistik om offentlig upphandling som ges ut av Upphandlingsmyndigheten o...

Konkurrensverket vill utöka marknaden för dosdispenserade läkemedel

Konkurrensverket har yttrat sig över den nya apoteksmarknadsutredningens förslag till reglering av marknaden för maskinell fördelning av läkemedel, så kallad dosdispensering och har inga invändningar mot utredningens...

Motivera varför upphandlingen inte delas

Press Fler än hälften av granskade kommuner har brister i hur de motiverar att inte dela upp kontrakt så att fler små och medelstora företag kan lägga anbud. Enligt upphandlingsreglerna ska det motiveras varför större upphandlingar...

Enkät till upphandlande myndigheter om korruption och karteller

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkätundersökning för att undersöka olika problem inom den offentliga upphandlingen gällande korruption och karteller.

Enkät riktad till byggbranschen

Konkurrensverket genomför just nu med hjälp av undersökningsföretaget Demoskop en enkät inom byggbranschen.

Kommunal nämnd kan vara egen upphandlande myndighet

En kommunal nämnd kan, under vissa förutsättningar, vara en egen upphandlande myndighet. När så är fallet kan den inte ansvara för vad andra kommunala nämnder i samma kommun gjort vid tidigare upphandlingar. Det beskedet har...