Innehåll på sidan

Granskning visar att flera kommuner och regioner inte uppfyller sitt informationsansvar enligt LOV

Efter en granskning av hur ett antal upphandlande myndigheter uppfyller sitt informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem riktar nu Konkurrensverket i tio tillsynsbeslut kritik mot sju kommuner och tre regioner. De har samtliga brustit i sitt informationsansvar.

I mars inledde Konkurrensverket en granskning av hur 14 upphandlande myndigheter uppfyller sitt informationsansvar enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Enligt lagen om valfrihetssystem ska en upphandlande myndighet lämna information om samtliga leverantörer som den har tecknat kontrakt med i sitt valfrihetssystem, exempelvis avseende hemtjänst. Syftet med informationsansvaret är att enskilda ska kunna göra ett väl grundat val av leverantör. Att myndigheterna uppfyller sitt informationsansvar är en förutsättning för ett välfungerande valfrihetssystem.

Enligt LOV ska myndighetens information om leverantörerna i valfrihetssystemet vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig.

Konkurrensverket riktar nu kritik mot sju kommuner och tre regioner för att de inte har uppfyllt sitt informationsansvar enligt LOV.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-02

Nyhet2 november 2022