Innehåll på sidan

Matavfallspåsar upphandlades på felaktigt sätt

SRV Återvinning AB tecknade avtal med en leverantör av matavfallspåsar. Avtalet utgör en otillåten direktupphandling enligt Konkurrensverket som nu yrkar att bolaget ska betala 1,8 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

SRV Återvinning AB (SRV) ägs till största delen av kommunerna Huddinge, Botkyrka och Haninge. Till bolagets verksamhet hör bland annat avfallshantering.

Under 2021 valde SRV att teckna ett separat avtal om matavfallspåsar i stället för att göra avrop på ett redan befintligt ramavtal avseende avfallskärl och avfallspåsar. SRV tecknade det separata avtalet med en av de leverantörer som redan ingick i det befintliga ramavtalet utan att först annonsera enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Som motivering till att avtalet inte konkurrensutsattes genom annonsering uppgav SRV att det av tekniska skäl inte fanns någon annan leverantör att tillgå. SRV hävdade även att bolaget hade rätt att ingå avtalet på grund av rådande råvarubrist i fråga om pappersmassa. Avtalets totala värde uppgår till drygt 25 miljoner kronor.

Konkurrensverket framhåller att LOU enbart tillåter undantag från konkurrensutsättning av tekniska skäl under mycket exceptionella omständigheter. I detta fall är det snarare en fråga om lagerhållning än problem av teknisk natur. Undantaget för tekniska skäl kan därför inte tillämpas.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att SRV Återvinning AB ska betala 1,8 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-11-03

Nyhet3 november 2022