Innehåll på sidan

Sammanslagningen av Kronans Apotek och Apoteksgruppen får genomföras

Konkurrensverket beslutar att lämna sammanslagningen av Kronans Apotek och Apoteksgruppen utan åtgärd.

Den 24 maj 2022 anmälde Oriola Oyj och Euroapotheca Holding SWE AB bildandet av ett gemensamt ägt företag till Konkurrensverket. Affären innebär att Oriola och Euroapotheca överför sina respektive apotekskedjor i Sverige till det gemensamma företaget. Kronans Apotek AB, Apoteksgruppen i Sverige AB, Apoteksgruppen Detaljist AB samt vissa inköpsfunktioner kommer därför tillföras det gemensamma företaget.

Såväl Kronans Apotek som Apoteksgruppen driver apotekskedjor i Sverige. Oriola är dessutom verksamt inom distribution av läkemedel och övriga handelsvaror.

Utredningen har inte visat att sammanslagningen riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar därför sammanslagningen utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-30

Nyhet30 juni 2022