Innehåll på sidan

Jobba hos oss

Konkurrensverket är en kunskapsorganisation med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar för konsumentnyttan och samhällsnyttan. Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter där du är med och bidrar. Kompetensutveckling sker bland annat genom utmanande arbetsuppgifter och genom samarbetet Rörlighet i staten.

Konkurrensverket är en kunskapsorganisation med kompetenta och engagerade medarbetare som arbetar både brett och djupt med konkurrens- och upphandlingsfrågor. Vi är cirka 150 medarbetare som jobbar för konsumentnyttan och samhällsnyttan. Vi erbjuder dig intressanta arbetsuppgifter där du är med och bidrar.

Lediga jobb

Vad vi erbjuder dig

Flexibel arbetstid, tillägg vid föräldraledighet och vid sjukdom samt generösa villkor för friskvård är några av förmånerna för våra anställda. Här kan du läsa om vad vi erbjuder dig.

Konkurrensverkets värdegrund

Konkurrensverkets värdegrund tar avstamp i den statliga värdegrunden för alla statsanställda och våra värdegrundsord talar om hur våra medarbetare ska förhålla sig till varandra och till omvärlden. Värdegrunden ska genomsyra all verksamhet på Konkurrensverket.

Kompetensutveckling i arbetet

Som medarbetare utvecklas du i din kompetens genom att vara aktiv, ta ansvar och följa med i förändringar. Du har goda möjligheter att påverka verksamheten. Många som arbetar hos oss är jurister eller ekonomer. Vi har också till exempel statsvetare, beteendevetare, systemvetare och kommunikatörer bland våra medarbetare.

Det är viktigt för oss att utveckla och behålla våra medarbetare. Kompetensutveckling sker genom utmanande arbetsuppgifter och projekt, genom att företräda oss i externa sammanhang, delta i nätverk, gå utbildningar och att röra sig internt inom organisationen. Vi arbetar strukturerat med varje medarbetares mål och utveckling.

Utveckling genom samarbetet Rörlighet i staten

Vi ingår i Rörlighet i staten, som är ett samarbete mellan myndigheter. Samarbetet ger utvecklings- och karriärmöjligheter. Bland annat anordnas gemensamma utbildningar, mentorskaps- och ledarskapsprogram vilket också ger möjligheter till att bygga nätverk. Rörlighet i staten erbjuder också medarbetare en möjlighet att lånas ut till andra myndigheter.