Innehåll på sidan

Region Skåne hyrde in chef utan att följa upphandlingsreglerna

Efter att flera chefer vid Centralsjukhuset i Kristianstad hade sagt upp sig tecknade Region Skåne ett avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Enligt Konkurrensverket är avtalet en otillåten direktupphandling.

I september 2021 sade den dåvarande verksamhetschefen för ett av verksamhetsområdena vid Centralsjukhuset i Kristianstad upp sig. Det var den fjärde verksamhetschefen som slutade inom loppet av tre år.

Region Skåne ansåg att en intern rekrytering inte var lämplig på grund av de arbetsmiljöproblem som hade förekommit mellan olika yrkesgrupper under flera år. Regionen ingick därför i januari 2022 avtal om en tillfällig verksamhetschef med ett bolag som förmedlar interimschefer. Upphandlingen, vars värde uppgår till 2,9 miljoner kronor, annonserades inte enligt upphandlingsreglerna.

Region Skåne motiverar den uteblivna annonseringen med att det rådde synnerlig brådska. Konkurrensverket framhåller att det var känt att tre chefer tidigare hade sagt upp sig. Regionen hade dessutom haft kännedom om att den aktuella verksamhetschefen hade sagt upp sig i åtminstone fyra månader när avtalet om interimschef tecknades. Att det skulle uppkomma behov av en ny chef gick därför att förutse.

– Upphandlingsreglernas undantag för synnerlig brådska får enbart användas under mycket exceptionella omständigheter. För att inte försätta sig i brådskande situationer är det viktigt att upphandlande myndigheter har framförhållning och planerar på ett sådant sätt att inte otillåtna direktupphandlingar sker, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Region Skåne ska betala 250 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-12-15

Pressmeddelande15 december 2022