Innehåll på sidan

Nacka kommun skulle ha upphandlat byggentreprenad

Nacka kommun gjorde sig skyldig till en otillåten direktupphandling i samband med att kommunen tecknade ett hyresavtal om nya skollokaler. Eftersom avtalet också omfattade bygget av en ny lokal anser Konkurrensverket att det var fråga om ett byggentreprenadkontrakt. Kommunen skulle därför ha annonserat avtalet enligt upphandlingsreglerna.

Nacka kommun hävdar att avtalet om nya lokaler till den kommunala gymnasieskolan är ett hyresavtal, med inslag av byggentreprenadarbeten i form av en tillbyggnation. Eftersom avtalets huvudsyfte är att hyra lokaler, inte uppförandet av den nya byggnaden, omfattas det av hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att avtalet inte behöver upphandlas, enligt kommunen. 

Enligt Konkurrensverket är huvudsyftet med avtalet att uppföra en ny byggnad. Att kommunen också ska hyra skollokaler är mer av ett komplement i upplägget. Det är därför fråga om en byggentreprenad och hyresundantaget kan därmed inte tillämpas. Avtalet faller inom ramen för LOU och skulle ha upphandlats och annonserats enligt upphandlingsreglerna.

– Vi ser återkommande olika typer av kontraktstilldelningar utan annonsering i samband med byggentreprenader. Om ett avtal innebär att en upphandlande myndighet köper en byggentreprenad måste upphandlingsreglerna följas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket yrkar nu att Förvaltningsrätten i Stockholm ska besluta att Nacka kommun ska betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Texten uppdaterad: 20 februari 2024.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-19

Pressmeddelande19 februari 2024