Innehåll på sidan

Assistans vid gryningsräder en viktig del i det internationella samarbetet

I april 2021 assisterade Konkurrensverket den italienska konkurrensmyndigheten i en gryningsräd i Karlskrona. Utredningen har nu lett till beslut om böter i Italien.

När Konkurrensverket misstänker att ett företag brutit mot konkurrensreglerna arbetar vi på olika sätt för att samla in information och bevis. Vi kan även bistå andra länder med utredande åtgärder som en del av ett europeiskt samarbete mellan konkurrensmyndigheterna. Det fick vi tillfälle att göra i april 2021 när vi genomförde en gryningsräd hos ett bolag i Karlskrona.

Bakgrunden till gryningsräden var att den italienska konkurrensmyndigheten inlett en utredning mot bolaget, och bad Konkurrensverket om hjälp att samla in viktig information från bolagets kontor i Sverige. Parallellt med den svenska platsundersökningen genomförde den italienska myndigheten en gryningsräd hos det italienska dotterbolaget i Italien. Den italienska myndigheten har nu beslutat att bolaget ska betala 15 miljoner euro i böter för missbruk av dominerande ställning.

Hjälp i utredningar stärker konkurrensen i EU

Att Konkurrensverket assisterade sin italienska motsvarighet är en del av det europeiska samarbetet mellan konkurrensmyndigheter, ECN. Om ett land misstänker att ett utländskt företag brutit mot konkurrenslagen kan systermyndigheterna bistå med utredningsåtgärder. Anledningen till att den italienska myndigheten vände sig till Konkurrensverket var att det rörde sig om ett svenskt företag som misstänktes bryta mot lagen i Italien. Vi kunde då underlätta utredningsarbetet genom att göra en gryningsräd i Sverige, och dela informationen vi samlade in med den italienska myndigheten.

Dryga böter vid överträdelser

Det europeiska ramverket för konkurrensregler finns bland annat till för att säkerställa att inga europeiska bolag ska missbruka sin maktposition i andra länder. Regelverket tillsammans med det effektiva samarbetet mellan myndigheterna gör att ärendena kan utredas snabbare. De bevis som delas mellan länderna kan även vara avgörande för att driva ärendet till en fällande dom. Förutom att det sänder en viktig signal om att inte bryta mot lagen i såväl det egna som andra länder, riskerar bolagen även att få dryga böter vid en fällande dom.

Dokument och länkar

Internationellt samarbete

Gryningsräder

Texten har uppdaterats, 8 september 2023 kl. 13.15.

Senast uppdaterad: 2023-09-08

Artikel8 september 2023