Innehåll på sidan

Konkurrensverket vill se breda satsningar på tillsynsverksamheten

En väl fungerande konkurrens och en effektiv offentlig upphandling är nödvändiga funktioner för att lösa viktiga samhällsutmaningar. Därför föreslår vi i vårt budgetunderlag för 2024–2026 att regeringen gör substantiella satsningar på Konkurrensverket.

I budgetunderlaget håller vi fram att det måste finnas klara och fungerande spelregler om företag ska ha förutsättningar att bidra till välfärd och tillväxt. Det offentliga måste göra inköp på ett sunt sätt och offentliga aktörer ska inte få konkurrera ut privata.

– Det råder i dag en obalans mellan Konkurrensverkets allt mer omfattande uppdrag inom såväl konkurrens- som upphandlingsområdena och de resurser som tilldelats oss för att fullgöra dem. Att fortsatt lösa denna obalans enbart med effektiviseringar och med löpande omprioriteringar har en negativ påverkan på såväl bredden som omfattningen av tillsynen. Det riskerar i sin tur att minska Sveriges motståndskraft mot kommande samhällskriser och få en negativ inverkan på samhällsekonomin, säger Rikard Jermsten, generaldirektör för Konkurrensverket.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-03-02

Nyhet2 mars 2023