Innehåll på sidan

Ställningstagande om finansieringslösningar avseende leverantörers fakturor

Konkurrensverket har tagit fram ett ställningstagande om vissa finansieringslösningar gällande leverantörers fakturor är förenliga med lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Den 1 november 2021 trädde lagen (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter i kraft. I samband med att lagen trädde i kraft har det kommit fram att det råder oklarheter om vissa finansieringslösningar gällande leverantörers fakturor är förenliga med lagstiftningen eller inte. Med detta ställningstagande avser Konkurrensverket att ge vägledning i frågan.

Genom den ökade tydligheten blir det förhoppningsvis enklare för berörda parter att veta vad som gäller och hur de ska agera för att följa lagen. På så sätt får vi en högre regelefterlevnad, vilket ligger i linje med att ha en effektiv tillsyn.

Det är särskilt viktigt när det kommer till lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, eftersom lagen nyss trätt i kraft och medför stora förändringar för aktörerna i livsmedelskedjan.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-07-07

Nyhet7 juli 2022