Innehåll på sidan

Flexibelt regelverk kan minska monopolbildning på digitala plattformsmarknader

Björn Lundqvist, professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet, har inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning belyst oskäliga affärsmetoder på digitala plattformsmarknader. I rapporten undersöks hur nuvarande och framtida konkurrenslagstiftning kan inverka på ledande digitala plattformars dominerande ställning på olika marknader.

Genom att exkludera konkurrenter och gynna sig själva har ledande digitala plattformar ansetts missbruka sin dominerande ställning. Inom vissa branscher finns även plattformar som genom sin maktställning blir systemledare i vertikala värdekedjor. Detta har lett till diskussioner om såväl konsumenter som företag utsätts för oskäliga affärsmetoder på plattformsmarknaderna.

Rapporten framhåller att både unionsrättslig och nationell konkurrenslagstiftning kan användas gentemot internationella och nationella plattformar inom EU. För vissa specifika branscher eller marknader kan det däremot behövas nya verktyg för att kunna reglera maktställningen. Författaren föreslår ett svenskt flexibelt regelverk eller ”konkurrensverktyg”, vilket skulle ge Konkurrensverket möjlighet att ta fram sektorspecifika eller individuella skyldigheter och villkor.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Nyhet29 december 2022