Innehåll på sidan

Konkurrensverket genomlyser livsmedelsbranschen

Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten närvarade under torsdagen vid ett sammanträde i riksdagens finansutskott för att redogöra för myndighetens arbete vad gäller stigande livsmedelspriser. Under mötet presenterade han bland annat några av de frågeställningar som ingår i Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen.

Det var med anledning av prisutvecklingen och konkurrenssituationen inom livsmedelshandeln som Rikard Jermsten deltog i Finansutskottets sammanträde. Han redogjorde för den senaste tidens prisutveckling på livsmedel, några av de bakomliggande faktorerna och varför bättre konkurrens ger lägre priser.

Rikard Jermsten gav också en översikt av Konkurrensverkets tillsynsutredningar på området och presenterade några av de frågeställningar som ingår i Konkurrensverkets pågående genomlysning av livsmedelsbranschen. Dit hör bland annat om prisökningen på vissa livsmedel är högre för konsumenten än för dem som tillverkar och säljer maten.

Hur ett koncentrerat grossistled påverkar prisbildningen och hur kommuners agerande påverkar etableringen av nya butiker är andra frågeställningar som är i fokus för Konkurrensverkets arbete med livsmedelsbranschen. Konkurrensverket kommer också belysa dagligvaruhandelns egna varumärken (EMV). Särskilt om de har en prispressande effekt och hur de i olika led påverkar konkurrensen.

Rikard Jermsten framhöll också att ökade medel, som regeringen har aviserat för 2023, gör det möjligt för myndigheten att intensifiera verksamhetens insatser under året även på andra inflationsdrivande marknader.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-03-30

Nyhet30 mars 2023