Innehåll på sidan

Bankkunders trögrörlighet hämmar konkurrensen på finansmarknaden

I kristider är det av stor betydelse att konkurrensen fungerar väl i finanssektorn eftersom den står för en viktig och betydande del av hushållens ekonomi. Kunderna på finansmarknaden har dock länge varit trögrörliga vilket hämmar konkurrensen. Men det finns tecken på att konkurrensen på finansmarknaden har förbättrats de senaste åren.

I Sverige har de fyra storbankskoncernerna tillsammans en mycket stark ställning gällande in- och utlåning samt kreditgivning, och detta trots att det finns relativt många andra aktörer på dessa marknader. En förklaring till detta är trögrörliga kunder och inlåsningseffekter, vilket i sin tur har resulterat i att bankerna kan ha höga avgifter och vinstmarginaler.

I kristider då hushållen får mindre marginaler finns det större incitament att vara aktiv och konkurrensutsätta bankerna. På finansmarknaden finns det i dag bra förutsättning för kunder att enkelt jämföra olika tjänster, byta bank eller välja flera olika banker. Det lönar sig ofta att vara aktiv och jämföra bankernas olika erbjudanden och tjänster. Kundrörligheten tenderar att öka i kristider, och därför är det nu ett bra tillfälle för aktörer inom den finansiella tjänstesektorn att konkurrera hårdare och expandera sin verksamhet till nya affärsområden.

I en analys i korthet av finansmarknaden beskriver Konkurrensverket hur konkurrensen har förändrats, samt ger rekommendationer för hur konkurrensen kan stärkas ytterligare.

Dokument och länkar 

I en serie analyser i korthet kommer Konkurrensverket under våren 2023 att belysa konkurrens i kristider inom olika sektorer och områden. På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Senast uppdaterad: 2023-01-19

Nyhet19 januari 2023