Innehåll på sidan

Välkommen att lämna synpunkter om livsmedelsbranschen

Vi genomför just nu en genomlysning av livsmedelsbranschen i syfte att undersöka konkurrenssituationen på marknaden. För att få en bred bild av eventuella konkurrensproblem välkomnar vi synpunkter och information om livsmedelsbranschen från marknadsaktörer och andra intressenter.

Som en del av genomlysningen kontaktar vi olika aktörer som berörs av de frågor vi undersöker, bland annat via enkätundersökningar och genom att begära in ålägganden. För att fånga upp ytterligare synpunkter och observationer välkomnar vi även andra aktörer att kontakta oss.

Om du är verksam i någon del av livsmedelskedjan, eller på annat sätt har information som du tror kan bidra till vårt arbete, är du välkommen att kontakta oss. Din information bidrar till att vi får en så heltäckande bild som möjligt av hur marknaden fungerar och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter genom att mejla vår registratur på konkurrensverket@kkv.se. Du kan även ringa oss på telefon 08-700 16 00.

Relaterad information

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Artikel10 maj 2023