Innehåll på sidan

Konkurrensverket ser risker i förslag att ersätta effektreserven för el

I ett yttrande över rapporten Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden belyser Konkurrensverket Svenska Kraftnäts förslag att ersätta effektreserven med en så kallad kapacitetsmarknad. Konkurrensverket befarar att det skulle kunna medföra ett antal potentiella incitaments- och konkurrensrisker. En kapacitetsmarknad riskerar att leda till höga priser och strategisk undanhållning av produktionskapacitet på dagen-före-marknaden.

Konkurrensverket framhåller att det är oklart om de potentiella positiva effekterna av en kapacitetsmarknad motiverar den ökade kostnaden för konsumenterna. Dessutom är det enligt Konkurrensverket oklart i vilken utsträckning förslaget i närtid skulle stimulera investeringar i tillförlitlig kraftproduktion.

I remissvaret rekommenderar Konkurrensverket att det bör undersökas ytterligare om investeringarna inte även kan stimuleras genom att justera den befintliga effektreserven, snarare än att införa en helt ny mekanism.


Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-08-25

Nyhet25 augusti 2023