Innehåll på sidan

Skellefteå Kraft gjorde otillåtet köp av styr- och samverkansmodell

Skellefteå Kraft ska betala 1,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för den upphandling av en styr- och samverkansmodell som bolaget genomförde utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att bolaget har genomfört en otillåten direktupphandling.

När Skellefteå Kraft i april 2023 ingick ett ramavtal om en styr- och samverkansmodell utan att först annonsera upphandlingen bröt bolaget mot lagen om upphandling inom försörjningssektorerna, LUF, enligt Konkurrensverket. Ramavtalet uppgår till ett värde av knappt 17 miljoner kronor.

Enligt Skellefteå Krafts marknadsanalys finns det bara en leverantör på marknaden som kan genomföra de tjänster som ramavtalet omfattar. Ingen annonsering av upphandlingen behöver därför göras, enligt bolaget som hänvisar till upphandlingsreglernas undantag från annonsering av tekniska skäl och ensamrätt.

Konkurrensverket anser att Skellefteå Kraft har genomfört en ytterst begränsad marknadsundersökning som inte ger stöd för att det endast finns en leverantör på marknaden som kan erbjuda de tjänster bolaget har behov av. Eftersom inga undantag från skyldigheten att annonsera går att tillämpa har bolaget genomfört en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket vänder sig därför till Förvaltningsrätten i Umeå och yrkar att Skellefteå Kraft ska betala 1,2 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift.

För ytterligare information, kontakta:

Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-17

Nyhet17 november 2023