Innehåll på sidan

Konkurrensverket välkomnar att regeringen vill undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer

Konkurrensverket välkomnar regeringens tilläggsdirektiv om en översyn av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

En särskild utredare fick under hösten 2023 i uppdrag av regeringen att se över behovet av ett nytt och bredare tillsynsverktyg på konkurrensområdet. Genom tilläggsdirektivet kommer nu utredaren också se över reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

– Det är mycket positivt att regeringen nu tar ytterligare ett angeläget steg för att förbättra förutsättningarna att komma tillrätta med olika konkurrensproblem. Det är viktigt för att företag ska få möjlighet att konkurrera på lika villkor och för att undanröja osund konkurrens från offentliga aktörer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Efter drygt tio år med den nuvarande regleringen om konkurrensbegränsande säljverksamhet är det tydligt att den inte är tillräckligt effektiv för att uppfylla sitt syfte. Därför uppmärksammade Konkurrensverket regeringen om behovet av en översyn genom en skrivelse i november 2023.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-15

Nyhet15 februari 2024