Innehåll på sidan

Patent- och marknadsdomstolen fastställer beslut om konkurrensskadeavgift mot taxibolag

Konkurrensverket beslutade i oktober 2022 att Taxi Ulricehamn och Väner Taxi skulle betala konkurrensskadeavgift på grund av att de hade samarbetat när de lämnade anbud i samband med Ulricehamns kommuns upphandling av färdtjänst, arbetsresor och riksfärdtjänst.

Taxibolagen överklagade beslutet till Patent- och marknadsdomstolen. Av överklagandena framgick dock inte grunderna eller skälen i övrigt för överklagandena. Bolagen förelades att utveckla talan, men gjorde inte det.

Patent- och marknadsdomstolen har nu gjort en bedömning i sak av ärendet, utifrån de handlingar som finns i Konkurrensverkets akt. Domstolen gör samma bedömning som Konkurrensverket och avslår överklagandena. Beslutet att Taxi Ulricehamn och Väner Taxi ska betala konkurrensskadeavgift står alltså fast. Domstolens beslut kan överklagas fram till och med den 9 mars.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-16

Nyhet16 februari 2023