Innehåll på sidan

Lämna synpunkter om lagen om otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverket genomför just nu en utvärdering av lagen om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan, LOH. För att få en bred bild av eventuella problem med tillämpningen av lagen välkomnar vi synpunkter och information från marknadsaktörer och andra intressenter.

Fokus för utvärderingen av LOH kommer vara på konsekvenser och villkor för köpare, leverantörer och primärproducenter i jordbruks- och livsmedelskedjan. Som en del av utvärderingen kommer vi att kontakta olika aktörer som berörs av de frågor vi undersöker. För att fånga upp ytterligare synpunkter och observationer välkomnar vi även andra aktörer att kontakta oss.

Om du är verksam i någon del av livsmedelskedjan, eller på annat sätt har information som du tror kan bidra till vårt arbete med utvärderingen, är du välkommen att kontakta oss. Din information bidrar till att vi får en så heltäckande bild som möjligt av hur marknaden fungerar och vilka möjligheter och utmaningar som finns.

Lämna dina synpunkter

Du kan lämna dina synpunkter senast den 30 september 2023 genom att mejla konkurrensverket@kkv.se. Skriv gärna ”Utvärdering LOH, dnr 478/2023” i ämnesraden. Du kan även ringa oss på telefon 08-700 16 00.

Senast uppdaterad: 2023-07-10

Artikel10 juli 2023