Innehåll på sidan

Rapport om Systembolaget till EU-kommissionen

Konkurrensverket har överlämnat den andra rapporten för året om Systembolaget till EU-kommissionen.

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till EU-kommissionen.

I den andra rapporten för 2022 redogörs bland annat för ändringar i Systembolagets allmänna inköpsvillkor avseende leverantörers efterlevnad av internationella sanktioner. Konkurrensverket kommenterar även bland annat Systembolagets tillämpning av produktmärkningen Hållbart Val och möjligheten till sökning av drycker på druvsort.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Nyhet30 december 2022