Innehåll på sidan

Särskild undersökning av Apotekstjänsts förvärv av Svensk dos

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska ett planerat förvärv inom marknaden för dosdispenseringstjänster.

Den 29 november 2023 inkom Apotekstjänst Sverige AB (Apotekstjänst) med en anmälan om förvärv av ensam kontroll över Svensk dos AB (Svensk dos).

Apotekstjänst och Svensk dos bedriver båda öppenvårdsapotek med tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva maskinell dosdispensering med tillhörande system för ordination och expedition av läkemedel i originalförpackningar.

Maskinell dosdispensering innebär att tabletter och kapslar tas ur läkemedlens originalförpackningar och ompaketeras maskinellt till särskilda dospåsar för enskilda patienter. Varje dospåse innehåller de läkemedel som en patient ska ta vid ett visst tillfälle. Dosdispenseringstjänster i öppenvården upphandlas av regionerna.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens. För att Konkurrensverket ska kunna ta slutlig ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som koncentrationen kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 30 april 2024 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-01-31

Nyhet31 januari 2024