Innehåll på sidan

Sysavs ägarkommuner får kritik för inköp av avfallstjänster

När 14 skånska kommuner köpte avfallstjänster från det gemensamt ägda bolaget Sysav var det fråga om otillåten direktupphandling. Trots att förutsättningar saknades direktupphandlade kommunerna tjänsterna med hänvisning till undantaget om intern upphandling i LOU. De har också brustit i dokumentation av köpen. Konkurrensverket riktar nu kritik mot kommunerna.

Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, ägs gemensamt av Skånekommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad. Sysav tillhandahåller tjänster på avfallsområdet, bland annat till ägarkommunerna. Värdet av avfallstjänsterna uppgår till mångmiljonbelopp. 

De tjänster som bolaget utför på uppdrag av ägarkommunerna har inte annonserats enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Kommunerna hänvisar i stället till regeln för intern upphandling, även kallad in house-undantaget, som i vissa fall gör det möjligt att köpa från eget bolag utan att först konkurrensutsätta genom annonsering. Enligt regeln krävs bland annat att bolaget ska utföra mer än 80 procent av sin verksamhet för ägarkommunernas räkning.

Konkurrensverket har i sin granskning visat att en alltför stor del av Sysavs verksamhet riktas mot andra än ägarkommunerna. Undantaget för intern upphandling är därmed inte tillämpligt. Eftersom köpen av avfallstjänster inte har annonserats är det därför fråga om otillåten direktupphandling.

Konkurrensverkets utredning visar också att ägarkommunernas dokumentation av tilldelningen av uppdrag till Sysav är mycket bristfällig. De har därmed även brutit mot dokumentationsplikten.

Konkurrensverket riktar nu kritik mot ägarkommunernas agerande. Konkurrensverket förutsätter att kommunerna vidtar åtgärder för att säkerställa att köpen från Sysav sker i enlighet med LOU. Konkurrensverket kan komma att följa upp kommunernas åtgärder genom förnyad tillsyn.

Dokument och länkar

Sysavs verksamhet har tidigare varit föremål för utredning

 

Under 2010 inledde EU-kommissionen ett ärende mot Sverige som bland annat rörde ett antal av Sysavs ägarkommuners möjlighet att tillämpa det så kallade in house-undantaget. Enligt kommissionen var det inte möjligt för ägarkommunerna att köpa tjänster från bolaget utan föregående annonsering med stöd av in house-undantaget. Som en följd av kommissionens utredning omorganiserades verksamheten i Sysav.

 

Med syfte att följa upp utvecklingen av verksamheten i Sysav-koncernen inledde Konkurrensverket under 2014 en utredning. Granskningen ledde till 14 separata tillsynsbeslut mot ägarkommunerna där Konkurrensverket konstaterade att Sysavs anskaffning avseende avfallstjänster inte var förenlig med lagstiftningen.

 

I december 2018 undanröjde Högsta Förvaltningsdomstolen Konkurrensverkets beslut. Anledningen var att domstolen bedömde beslutet som ett förbud och att Konkurrensverket därmed hade agerat utanför sin kompetens. Med anledning av att Högsta Förvaltningsdomstolen undanröjde beslutet inledde Konkurrensverkets under 2019 den aktuella utredningen som nu har resulterat i tillsynsbeslut mot Sysavs ägarkommuner. Sedan 2014 har även EU-kommissionen ett nytt pågående ärende mot Sverige som rör ägarkommunernas anskaffningar av avfallstjänster från Sysav.

Senast uppdaterad: 2022-07-05

Nyhet5 juli 2022