Innehåll på sidan

Lämna synpunkter på utkast till ny prioriteringspolicy

Ett stort antal tips och klagomål kommer in till Konkurrensverket varje år och vi behöver prioritera vilka frågor vi utreder närmare. Urvalet gör vi utifrån vår prioriteringspolicy där olika omständigheter viktas mot varandra. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på vårt utkast till ny prioriteringspolicy.

Vår allmänna utgångspunkt är att vi fokuserar på att utreda frågor som har ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet är alltid att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Policyn syftar till att förtydliga hur vi prioriterar bland de problem som kommer till vår kännedom och omfattar både upphandlings- och konkurrenstillsyn. Policyn används vid den initiala prioriteringen och utredningen av om en fråga ska granskas närmare. Policyn syftar också till att välja ut de mest allvarliga indikationerna bland de tecken vi själva ser på marknaden.

I den nya prioriteringspolicyn har vi bland annat tydliggjort prioriteringsgrunderna för ärenden där offentliga aktörer riskerar att begränsa konkurrensen för privata företag.

Johan Holmquist är funktionsansvarig för frågor som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och har varit med och tagit fram vårt förslag till en ny prioriteringspolicy.

– Konkurrensverket tar emot många synpunkter på offentlig säljverksamhet som drivs i konkurrens med privata företag. I utkastet till den nya prioritetspolicyn har det förtydligats vilka omständigheter vi tar hänsyn till vid prioriteringen av frågor inom detta tillsynsområde. Vår förhoppning är att detta ska underlätta för dem som vänder sig till oss och vill påtala ett konkurrensproblem som orsakas av en offentlig aktör.

Lämna synpunkter

Innan vi fattar beslut vill vi nu hämta in synpunkter från våra intressenter om deras syn på vårt förslag till uppdaterad prioriteringspolicy.

Välkommen med dina synpunkter senast den 10 januari 2024.

Om du har synpunkter på prioriteringspolicyn, skicka dem till konkurrensverket@kkv.se. Ange gärna ”Synpunkter på prioriteringspolicy, dnr 814/2023” i ämnesfältet.

Om du har frågor kring prioriteringspolicyn går det också bra att kontakta:
Hanna Witt, utvecklingschef,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-12-11

Nyhet11 december 2023