Innehåll på sidan

Region Västernorrland hade inga tekniska skäl för undantag

Enligt Region Västernorrland fanns av tekniska skäl bara en leverantör på marknaden som kunde tillgodose regionens krav på laserskrivare. Regionen valde därför att inte annonsera köpet enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket anser att avtalet skulle ha annonserats och yrkar nu att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Det var i september 2022 som Region Västernorrland ingick det aktuella avtalet om laserskrivare utan att först annonsera affären enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det skedde efter att regionen hade genomfört en behovs- och marknadsanalys som, enligt regionen, visade att det på grund av tekniska skäl inte fanns någon konkurrens på marknaden. Endast en leverantör kunde, enligt marknadsanalysen, tillhandahålla skrivare som motsvarade regionens krav. Värdet på upphandlingen uppgår till cirka 2,5 miljoner kronor.

Konkurrensverket anser att den genomförda marknadsanalysen inte ger stöd för att endast en leverantör kunde erbjuda skrivare som motsvarar regionens krav. Att inte annonsera affären med stöd av LOUs undantag för tekniska skäl var därför inte möjligt.

– Upphandlingslagstiftningens undantag från kravet på annonsering av tekniska skäl ska tolkas restriktivt. Huvudregeln är att upphandlingar ska konkurrensutsättas för att samtliga leverantörer som är intresserade och har kompetens ska få möjlighet att lämna anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Härnösand och yrkar att Region Västernorrland ska betala 210 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Att regionen tidigare har genomfört en otillåten direktupphandling är en försvårande omständighet, enligt Konkurrensverket.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Maria Andersson Müller, processråd, 08-700 15 65, maria.anderssonmuller@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Pressmeddelande22 maj 2023