Innehåll på sidan

Skicka en faktura

Inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt standarden Peppol Bis Billing 3. Så här gör du när du ska skicka en faktura till Konkurrensverket.

Om du ofta skickar fakturor till offentliga aktörer behöver du ansluta dig till nätverket Peppol BIS Billing 3. Om du har ett ingånget avtal om en annan standard kan du skicka fakturor enligt avtalad standard.

De här alternativen kan du använda när du ska skicka en faktura till Konkurrensverket.

Faktura via Peppol

Adress i Peppol: 0007:2021004342

En Svefaktura kan levereras i formatet Peppol BIS Billing 3.0.

Mer information om Peppol och hur ni skaffar ett eget Peppol-id finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG) webbplats

Leverantörsportal

Saknar ni teknisk lösning för att kunna skicka e-faktura kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal för att själva manuellt registrera er faktura. Denna lösning passar främst leverantörer som skickar få fakturor. Kontakta i så fall oss på så skickar vi en inbjudan till leverantörsportalen.

Organisationsnummer 

Konkurrensverkets organisationsnummer är 202100-4342.

Pappersfaktura

Vi ser helst att du skickar fakturan i elektroniskt format. Om du har ett avtal som tecknats före den 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan pappersfakturor även fortsättningsvis användas.

Vår faktureringsadress är:

Konkurrensverket
FE 7760
831 90 Östersund