Innehåll på sidan

Utvecklingen inom livsmedelskedjan

Orsakerna till rådande prishöjningar på livsmedel och utvecklingen inom livsmedelskedjan behandlas i en analys av livsmedelsmarknaden som är en del av Konkurrensverkets analysserie om konkurrens och upphandling i kristider.

Syftet med analysen av livsmedelsmarknaden är bland annat att ge en bild av möjliga orsaker till ökade livsmedelspriser, Konkurrens­verkets tillsyn av livsmedelskedjan och vår pågående genomlysning av livsmedelskedjan. I analysen redogör vi för utvecklingen inom livsmedelskedjan för att ge en översiktlig bild av hur krisen påverkar marknadsförhållandena i de olika livsmedelsleden.

En väl fungerande konkurrens har förutsättningar att bidra till lägre priser på livsmedel eftersom varje ökning i pris innebär en risk att förlora kunder till konkurrenterna. Konkurrens gör också företag mer effektiva och skapar goda förutsättningar för innovation. Den höga inflationen på livsmedel kan potentiellt påverka och påverkas av konkurrensförhållanden och konkurrenskraft i livsmedelskedjan. Under sådana förhållanden är det särskilt viktigt att konsumenter och företag är uppmärksamma på och ifrågasätter prisökningar som inte verkar motiverade.

Pågående genomlysning av livsmedelsbranschen

Konkurrensverket har nyligen påbörjat en bredare genomlysning av livsmedelsbranschen, ett arbete som kommer att pågå under det närmaste året. Slutsatser kommer att publiceras efterhand. Inom ramen för genomlysningen kommer vi bland annat undersöka vem det är som tjänar på prishöjningarna och om prishöjningarna är ett resultat av prissignalering, ett koncentrerat grossistled och/eller konsumenternas val av butiker och varor.

Den nu publicerade analysen är en del av en serie analyser i korthet på temat konkurrens och upphandling i kristider. Tidigare publicerade analyser handlar bland annat om drivmedelsmarknaden och finansmarknaden.

Dokument och länkar

I en serie analyser i korthet kommer Konkurrensverket under våren 2023 att belysa konkurrens i kristider inom olika sektorer och områden. På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Senast uppdaterad: 2023-04-03

Nyhet3 april 2023