Innehåll på sidan

Olämpligt anbud var inte skäl för direktupphandling

Karolinska Universitetssjukhuset direktupphandlade ett avtal om laboratorieutrustning efter att ha avbrutit ett tidigare avtal med en leverantör som ansågs ha lämnat ett olämpligt anbud. Konkurrensverket anser att det nya avtalet skulle ha annonserats enligt LOU och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

Karolinska Universitetssjukhuset genomförde under 2020 en upphandling av ett avtal om laboratorieutrustning. Två anbudsgivare lämnade anbud. I november 2022 kom sjukhuset och den valda leverantören överens om att avsluta avtalet i förtid. Karolinska ingick i stället nytt avtal med den andra anbudsgivaren. Det nya avtalet ingicks utan att det först annonserades enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingens värde uppgår till 6,5 miljoner kronor.

Karolinska anser att den första anbudsgivaren hade lämnat ett olämpligt anbud i samband med upphandlingen 2020. Med hänvisning till lagens undantag från annonsering på grund av olämpliga anbud var det därför möjligt att direktupphandla det nya avtalet utan att först annonsera, enligt Karolinska.

Konkurrensverket anser att undantaget inte var möjligt att använda och att det nya avtal som Karolinska ingick skulle ha annonserats enligt LOU. Eftersom ingen annonsering gjordes har Karolinska genomfört en otillåten direktupphandling och Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar på 550 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Att Karolinska tidigare har genomfört fyra otillåtna direktupphandlingar ses som en försvårande omständighet.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Sollenberg, processråd, 08-523 149 18,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-20

Nyhet20 november 2023