Innehåll på sidan

Karolinska universitetssjukhuset hade inga tekniska skäl för direktupphandling av tjänster som rör arbetsplatsdrogtester

Med motiveringen att det bara fanns en enda leverantör som kunde täcka Karolinska universitetssjukhusets behov av en helhetslösning för administrativ hantering av arbetsplatsdrogtester ingick sjukhuset avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Enligt Konkurrensverket har sjukhuset gjort sig skyldigt till en otillåten direktupphandling.

Den 5 augusti 2021 slöt Karolinska universitetssjukhuset ett avtal om administrativ hantering av arbetsplatsdrogtester. I avtalet ingick bland annat tjänster som rör bemannad helpdesk för frågor om exempelvis provsvar, priskontroll av fakturor, och tjänster som ska säkerställa distribution av analyser och provsvar. Upphandlingens värde uppgår till 16 miljoner kronor.

Enligt Karolinska universitetssjukhuset gjordes direktupphandlingen med stöd av undantaget för tekniska skäl i lagen om offentlig upphandling (LOU). Motiveringen var att endast ett företag på marknaden kunde täcka behovet av den heltäckande lösning och sammanhängande tjänst som sjukhuset efterfrågade.

Konkurrensverket framhåller att undantaget för tekniska skäl, i likhet med övriga undantag från kravet på annonsering, ska tolkas restriktivt. Enligt Konkurrensverket finns det inget som tyder på att de tjänster som sjukhuset har upphandlat skulle vara av sådan teknisk karaktär att undantaget för tekniska skäl är tillämpligt. Det finns inte heller något stöd för att endast ett företag kan tillhandahålla den efterfrågade lösningen.

Konkurrensverket vänder sig därför till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkar att Karolinska universitetssjukhuset i Region Stockholm ska betala 1,3 miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten upphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-21

Nyhet21 juni 2022