Innehåll på sidan

Träffa oss

Vi träffar gärna din organisation för att prata om offentlig upphandling och konkurrens. Vi berättar bland annat om vår tillsynsverksamhet, ger vår syn på aktuella konkurrens- och upphandlingsfrågor och diskuterar frågor som särskilt berör er.

Mötet kan ske på plats eller digitalt. I de fall som vi träffas digitalt och resan uteblir behöver ni inte vara en stor grupp. Ni kanske har ett enhetsmöte eller ett nätverk där ni vill diskutera aktuella konkurrens- eller upphandlingsfrågor med oss.

Intresseanmälan

När vi får er intresseanmälan tar vi kontakt med er för att se när det finns förutsättningar att ordna ett möte. Vi tar emot och bearbetar anmälningar löpande, vänta därför inte med att anmäla er. När ni skickar er intresseanmälan vill vi gärna veta:

5) Vilken lagstiftning är relevant för er?*