Innehåll på sidan

Träffa oss digitalt

Den digitala omställning som vuxit fram under den senaste tiden har gjort det enkelt för oss att hälsa på. Vi kommer gärna i digital form till din organisation och pratar om offentlig upphandling och konkurrens. Vi berättar om vår tillsynsverksamhet och ger vår syn på aktuella upphandlings- och konkurrensfrågor.

Nu vill vi ge fler möjligheten att träffa oss och fortsätter därför vår informationsturné.

På mötet berättar vi bland annat om vår tillsynsverksamhet, ger vår syn på aktuella upphandlingsfrågor och diskuterar frågor som särskilt berör er. Eftersom resan uteblir behöver ni inte vara en stor grupp. Ni kanske har ett enhetsmöte eller ett nätverk där ni vill diskutera aktuella upphandlingsfrågor med oss.

Intresseanmälan

När vi får er intresseanmälan tar vi kontakt med er för att se när det finns förutsättningar att ordna ett möte. Vi tar emot och bearbetar anmälningar löpande, vänta därför inte med att anmäla er. När ni skickar er intresseanmälan vill vi gärna veta:

5) Vilken lagstiftning är relevant för er?*