Innehåll på sidan

Träffa oss

Vi träffar gärna din organisation för att prata om offentlig upphandling, konkurrens och otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan. Vi berättar bland annat om vår tillsynsverksamhet, ger vår syn på aktuella frågor och diskuterar frågor som särskilt berör er.

Konkurrens och upphandling

Vill ni träffa oss för att prata konkurrens eller upphandling? Vi deltar gärna på branschmöten, nätverk eller andra former av träffar för att besvara era frågor. Vi kan bland annat berätta om hur företag får eller inte får samarbeta och vad som gäller när offentliga och privata aktörer konkurrerar med varandra, eller om konkurrens- och upphandlingsreglerna i stort.

Det går bra att boka in oss för en träff digitalt eller på plats hos er. Vi står för våra eventuella kostnader i samband med besöket.

Otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan

Vi deltar gärna på branschmöten eller andra former av träffar för att besvara era frågor om otillbörliga handelsmetoder och Konkurrensverkets uppdrag som tillsynsmyndighet. Vill ni exempelvis veta mer om lagstiftningen, vad som händer när vi får in tips om otillbörliga handelsmetoder och hur vi bedriver processen vidare? Då är ni välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte.