Innehåll på sidan

Regeringen föreslår att Konkurrensverket får utökad budget för konkurrenstillsyn

Konkurrensverket får ökade resurser för att kunna upprätthålla och stärka en effektiv och tillförlitlig konkurrenstillsyn. Det framgår av den budgetproposition som regeringen presenterade i dag.

– Jag välkomnar regeringens besked om ökade resurser till Konkurrensverket. Det är en kraftfull satsning på en förstärkt konkurrenstillsyn. Den ger oss större möjligheter att utveckla vår tillsynsverksamhet. Med ökade medel till vårt förfogande får vi ännu bättre förutsättningar att ingripa mot allvarliga konkurrensproblem som skadar konsumenter och samhällsekonomi, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Enligt regeringens besked i budgetpropositionen kommer Konkurrensverkets verksamhet att få 30 miljoner kronor per år i ökat ramanslag för att stärka konkurrenstillsynen.

Konkurrensverkets uppdrag är att verka för väl fungerande marknader. Det sker genom den tillsynsverksamhet som myndigheten bedriver och genom det utredningsarbete som Konkurrensverket genomför med syfte att utveckla och sprida ny kunskap om hur marknader fungerar. Med stöd av den kunskapen kan Konkurrensverket påtala behovet av och föreslå förändringar som främjar konkurrensen.

– Ökade resurser ger oss möjlighet att intensifiera vårt arbete och prioritera fler frågor som rör konkurrenssituationen på olika marknader. En väl fungerande konkurrens och en effektiv offentlig upphandling är nödvändiga funktioner för att lösa viktiga samhällsutmaningar, säger Rikard Jermsten.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-20

Pressmeddelande20 september 2023