Innehåll på sidan

Konkurrensverket tillstyrker förslag från Riksbanken gällande kontantförsörjning

Konkurrensverket tillstyrker Riksbankens förslag att ge fler aktörer än i dag möjlighet att ingå avtal med Riksbanken om in- och utlämning av kontanter. Förslaget har potentialen att främja konkurrensen i det ledet av kontantförsörjningskedjan.

I det remitterade underlaget föreslås att fler aktörer än i dag ska få möjlighet att ingå avtal med Riksbanken om att hämta och lämna kontanter i Riksbankens kontantdepåer samt att ingå avtal om räntekostnadsersättning i privat depåverksamhet. Syftet med förslaget är att även uppräkningsföretag ska kunna ingå avtal om in- och utlämning av kontanter med Riksbanken.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-01-19

Nyhet19 januari 2023