Innehåll på sidan

Hjo kommun får kritik för otillåtna och odokumenterade köp av entreprenadtjänster

Hjo kommun har brutit mot lagen om offentlig upphandling genom att inte annonsera sina återkommande köp av entreprenadtjänster. Köpen uppgår till drygt 5,6 miljoner kronor. Kommunen har inte heller dokumenterat köpen enligt dokumentationsplikten. Det framgår av ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket.

Hjo kommun köpte under 2021 regelbundet in entreprenadarbeten utan att först annonsera dem enligt upphandlingsreglerna. Värdet på entreprenadarbetena uppgår till 5 621 0000 kronor och fördelar sig i ungefär lika stor omfattning på lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Kommunen har löpande gjort beställningar genom muntliga överenskommelser.

Enligt Konkurrensverket rör det sig om ett blandat kontrakt som omfattas av reglerna i LOU. Eftersom upphandlingens värde överstiger 2021 års direktupphandlingsgräns i LOU har kommunen brutit mot annonseringsskyldigheten genom att inte annonsera upphandlingen.

Av Konkurrensverkets utredning har det också framkommit att kommunen inte har dokumenterat entreprenadköpen. Kommunen har därmed brutit mot dokumentationsplikten. En upphandlande myndighet är skyldig att dokumentera sina upphandlingar, bland annat för att undvika oegentligheter och göra det möjligt att följa upp inköp. Bristande dokumentation gör det också svårare att granska de inköp som görs av det offentliga.

I ett tillsynsbeslut från Konkurrensverket får nu Hjo kommun kritik för sitt agerande.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-05-10

Nyhet10 maj 2023