Innehåll på sidan

En sommar på OH – med kompass och en påbörjad karta

Under våren och sommaren tar Konkurrensverket emot en rad praktikanter och sommarjobbare till våra enheter. Från och med i år finns det även möjlighet att praktisera och sommarjobba på Konkurrensverkets enhet för otillbörliga handelsmetoder (OH). Det är något som Ellen Eriksson och Sumaya Karrani gjort.

Vi ställde några frågor om vad de fått arbeta med, vad som överraskat mest och om de har lärt sig något nytt under tiden de har jobbat hos oss.

Vad har ni arbetat med på under er tid på OH? Är det några frågor som varit extra intressanta eller utmanande och varför?

– Under vår tid på enheten har jag och Sumaya fått arbeta med flera olika saker. Vi har båda varit delaktiga i tillsynsärenden, genomfört rättsutredningar om aktuella frågor och skrivit artiklar till enhetens nyhetsbrev. Under våren påbörjade jag en utredning om i vilken utsträckning lagen om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter (LOH) tillåter den så kallade brödmodellen. Det är en slags affärsmodell som innebär att leverantören styr över hur mycket bröd som levereras till köparens butik och står för risken för det som inte blir sålt. Och utöver det har jag fått skriva utkast till olika slags beslut, säger Ellen.

– Under sommaren har jag arbetat med att undersöka LOH:s effekt på lokala inköp, vilket kortfattat innebär att vi har tittat närmare på om inköp som inte görs via en central inköpsorganisation (lokala inköp) ökat, minskat eller är stadigvarande efter det att lagen införts. Vi har valt att genomföra en kort undersökning om detta efter att vi fått inspel från marknaden att lagen kan ha haft en negativ effekt på just de inköpen. Jag har även arbetat med att samla in data angående annulleringstider i offentliga aktörers livsmedelsupphandlingar, säger Sumaya.

Vad har varit mest överraskande med att arbeta med LOH? Hur har er bild av lagen förändrats under er tid på enheten?

– Det som vi blev mest överraskade av var att se vilket arbete som krävs för att bygga upp ett helt nytt rättsområde. Det är många frågor som är svåra att finna svar på utifrån lagstiftningen, och vår bild av lagen är att den är mer svårtillämpad än vad vi förväntat oss. Det faktum att lagen är ny och att det saknas rättspraxis och utförlig vägledning på området har inneburit att arbetet varit väldigt utmanande, men det är även det som gjort att det varit roligt och spännande. Det var även en positiv överraskning att arbetet har inneburit så mycket dialog med aktörer i branschen.

Vad har ni lärt er av att jobba hos oss?

– Vi har lärt oss jättemycket! Framför allt hur arbetet fungerar när man som jurist på en tillsynsmyndighet inte har särskilt mycket vägledning att gå efter samtidigt som man vill vara vägledande i förhållande till aktörerna på marknaden, i syfte att uppnå regelefterlevnad och därigenom en effektiv tillsyn. Vi har även lärt oss mycket om jordbruks- och livsmedelsbranschen och hur lagen ibland kan krocka med handelsbruket på marknaden.

Vilken effekt tror ni att lagen kommer att få?

– I framtiden hoppas vi att lagen kommer att leda till en sundare konkurrens, ökad transparens och jämnare maktförhållanden mellan avtalsparter. Men det kräver att marknadsaktörerna har kunskap om lagen. Konkurrensverket har en viktig roll att spela här, för att tydliggöra vad som gäller där det finns luckor rörande hur lagen ska tillämpas. Förhoppningsvis kommer rättsläget att klarna ytterligare i takt med att mer vägledning och rättspraxis tillkommer.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Artikel23 augusti 2022