Innehåll på sidan

Begränsa inte konkurrensen vid utbyggnaden av laddinfrastruktur

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna personbilar pågår för fullt och utvecklingen går snabbt. Kommunala aktörer spelar en viktig roll i den pågående utbyggnaden, både som markägare och som leverantörer av laddtjänster.

Med det som bakgrund, tillsammans med de många frågor som har kommit in till Konkurrensverket, ser vi att det finns ett behov av att ge vägledning till kommunerna vid utbyggnaden av laddinfrastruktur. Med vägledningen vill Konkurrensverket främja utvecklingen av väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna.

Det är särskilt två frågor som Konkurrensverket vill uppmärksamma kommunerna på. De rör kommuners erbjudande om gratis el vid publika laddstolpar och upplåtelse av kommunal mark till privata aktörer som vill tillhandahålla laddinfrastruktur och laddtjänster.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Nyhet2 februari 2023