Innehåll på sidan

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Region Värmland beslutade att ge sina medarbetare en gåva i form av presentkort med ett värde om 2 000 kronor per anställd. I slutet av augusti 2021 slöt regionen därför avtal om presentkort med sju olika leverantörer. Avtalen annonserades inte enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket anser att Region Värmlands avtal med leverantörerna av presentkorten utgör sådana anskaffningar som omfattas av LOU. Upphandlingen av avtalen skulle därför ha föregåtts av annonsering enligt upphandlingsreglerna. De olika avtalen, som utgör olika delkontrakt i samma upphandling, har ett sammantaget värde som uppgår till drygt 18 miljoner kronor.

– Även inköp av gåvokort ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Att de konkurrensutsätts är viktigt för att ge fler leverantörer möjligheter att leverera till offentlig sektor, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Region Värmland ska betala 1 290 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Therése Westermark, enhetschef, 08-700 16 77, therese.westermark@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2022-06-21

Pressmeddelande21 juni 2022