Innehåll på sidan

Konkurrensverket lämnar förvärv av industrisaneringsföretag utan åtgärd

Efter en fördjupad utredning har Konkurrensverket beslutat att lämna Remondis förvärv av Delete utan åtgärd. Det innebär att förvärvet kan genomföras.

Den 7 juni inkom Remondis Maintenance & Services International GmbH (Remondis) med en anmälan om förvärv av ensam kontroll över Delete Group Oyj (Delete). För att kunna ta ställning till förvärvets effekter beslutade Konkurrensverket den 2 augusti 2023 att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Remondis är ett internationellt avfallshanterings- och industriserviceföretag och en del av den tyska Rethmann-koncernen. I Sverige är Remondis verksamt genom dotterbolagen Remondis Sweden AB, Xervon Sweden AB och Buchen Sweden AB. Buchen Sweden AB är verksamt inom industrisanering och erbjuder bland annat högtrycksspolning, vakuumsugning, blästring, spol- och sugtjänster, mobil vattenrening, mobil ventilation och kylning, tank- och cisternrengöring och vattenbilning.

Delete är ett finskt företag som främst erbjuder tjänster inom industrisanering. Delete har ett svenskt dotterbolag, Delete Sweden AB, som är verksamt inom industrisanering i Sverige och som erbjuder bland annat högtrycksspolning, vakuumsugning, vattenbilning, blästring, spol- och sugtjänster samt kemisk rengöring.

Den särskilda undersökningen har inte visat att förutsättningarna för ett förbud av koncentrationen är uppfyllda, det vill säga att förvärvet riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Konkurrensverket lämnar därför förvärvet utan åtgärd.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-08

Nyhet8 november 2023