Innehåll på sidan

Prata inte pris!

Många varor och tjänster har blivit dyrare, i vissa fall betydligt dyrare, och prishöjningar är numera ett så gott som dagligt samtalsämne. Men företag eller representanter för branschorganisationer ska inte göra offentliga uttalanden om kommande priser. Det kan nämligen strida mot konkurrensreglerna.

Ett företag som gör offentliga uttalanden om sina kommande prishöjningar eller prisstrategier skickar signaler till andra företag om vilket pris de kan ta för sina varor eller tjänster. Sådana uttalanden riskerar därför att skada konkurrensen. En offentlig prissignalering kan, oavsett om den är muntlig eller skriftlig, leda till en otillåten prissamordning mellan företag i strid med konkurrensreglerna.

Konkurrensverket vill därför påminna företag om att inte offentligt prata om kommande priser eller prisstrategier. I det senaste avsnittet av vår podcast Konkurrenten, som vi publicerade under sommaren, ger vi en fördjupad beskrivning av hur och varför prissignalering riskerar att skada konkurrensen.

I poddavsnittet medverkar Konkurrensverkets medarbetare Johanna Elveland, jurist, och Arvid Fredenberg, chefsekonom.

– I podden tar vi bland annat upp konkreta exempel på vad prissignalering kan vara, hur det kan gå till och situationer där det typiskt sett kan förekomma. Vi berättar också vad företag ska tänka på om någon vänder sig till dem och vill ha uttalanden om kommande prisstrategier, säger Johanna Elveland.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-08-24

Artikel24 augusti 2023