Innehåll på sidan

Företag inom tempererade vägtransporter bötfälls för otillåtet samarbete

När två företag verksamma inom tempererade vägtransporter delade upp kunderna på marknaden mellan sig bröt de mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket har därför fattat beslut om att det ena företaget ska betala sju miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget får eftergift av konkurrensskadeavgiften, det vill säga att det slipper betala, eftersom företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket.

De två företagen Frigoscandia AB (tidigare Bring Frigo AB) och Norrmejerier Ekonomisk förening slöt i början av 2011 ett samarbetsavtal innehållande bland annat en överenskommelse att inte konkurrera om varandras kunder. Enligt överenskommelsen, som löpte till slutet av 2021, skulle företagen inte arbeta parallellt med samma kunder och inte heller bearbeta varandras befintliga kunder. Det innebar att företagen delade upp marknaden för tempererade vägtransporter inom norra Sverige mellan sig.

– När företag begränsar konkurrensen genom att dela upp kunderna mellan sig begår de en allvarlig överträdelse av konkurrensreglerna som kan ge höga sanktionsavgifter. Otillåtna samarbeten sätter konkurrensen ur spel och riskerar att leda till högre priser för kunderna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Under 2021 anmälde Frigoscandia AB överträdelsen till Konkurrensverket. Företaget bötfälls därför inte. Det får eftergift av konkurrensskadeavgiften och slipper därmed betala. För att ett företag ska få eftergift krävs att det är först med att anmäla överträdelsen och att anmälan innehåller uppgifter som gör att Konkurrensverket kan ingripa. Företaget måste också samarbeta med Konkurrensverket under utredningen.

– Eftergiftsprogrammet är en viktig del av tillsynsverksamheten. Och för det företag som är först med att informera Konkurrensverket om ett otillåtet samarbete kan det innebära att det helt eller delvis slipper att betala konkurrensskadeavgift, säger Rikard Jermsten. 

Enligt Konkurrensverkets beslut ska Norrmejerier Ekonomisk förening betala 7 000 000 kronor i konkurrensskadeavgift medan konkurrensskadeavgiften efterges för Frigoscandia AB.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Råsbrant Bergström, kommunikatör, 08-700 16 28, charlotte.bergstrom@kkv.se
Linda Skoogberg, konkurrensråd och projektledare, 08-700 16 80, linda.skoogberg@kkv.se

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-07-05

Pressmeddelande5 juli 2023