Innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse för konkurrensverket.se

Konkurrensverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda konkurrensverket.se. Här beskriver vi hur konkurrensverket.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I arbetet med att ta fram vår nya webbplats har vi ställt höga krav på att utformningen och funktionerna ska uppfylla tillgänglighetskraven. Vi kommer att fortsätta arbetet med att säkerställa att vår webbplats är så tillgänglig som möjligt.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från konkurrensverket.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via e-post info@kkv.se eller telefon 08-700 16 00.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Blanketter och formulär

Vissa av våra digitala blanketter och formulär uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Dokument

Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är korrekt gjorda (taggade) för att fungera med uppläsande hjälpmedel. Det kan också finnas pdf-dokument där läsordning och tabbordning är felaktig. I en del pdf-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) textalternativ.

Tabeller

Vissa sidor som innehåller tabeller anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled. Vissa tabeller är inte korrekt uppmärkta i koden.

Rubriker som inte är korrekt taggade

På vissa sidor på vår webbplats har vi en funktion för att expandera olika textstycken. I dessa textstycken är inte alla rubriker korrekt taggade.

Funktion för information om kakor (cookies)

På vår webbplats använder vi en funktion för att ge användaren information om vilka kakor (cookies) som används på konkurrensverket.se. Funktionen för kakor har vissa brister i tillgängligheten.

Diarium

Konkurrensverkets diarium på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Diariet kommer att förbättras vid kommande uppdateringar av Konkurrensverkets ärendehanteringssystem.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som skäl att inte tillgänglighetsanpassa diariet innan kommande uppdateringar av Konkurrensverkets ärendehanteringssystem.

Domstolsdatabas med upphandlingsdomar

Konkurrensverkets domstolsdatabas på webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Databasen kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Vi åberopar oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service som skäl att inte tillgänglighetsanpassa databasen innan kommande uppdateringar.

Hör av dig till oss om du hittar fler brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Kontakta oss via e-post eller telefon 08-700 16 00.

Du kan också kontakta oss per post:
Enheten för kommunikation och it, Konkurrensverket, Ringvägen 100, 118 60 Stockholm

Kontakta tillsynsmyndigheten om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av konkurrensverket.se.

Senaste bedömningen gjordes i juni 2021.