Innehåll på sidan

Räddningsnämnden i Uppsala hade inga tekniska skäl att direktupphandla

Räddningsnämnden i Uppsala kommun förlängde ett ramavtal om räddningsverktyg utan att först annonsera upphandlingen. Motiveringen var att det inte fanns någon annan leverantör i EU som kunde leverera det nämnden efterfrågade. Konkurrensverket anser att det var fråga om en otillåten direktupphandling och yrkar att nämnden ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Räddningsnämnden i Uppsala kommun bedriver räddningstjänstverksamhet i Tierp, Uppsala och Östhammar. När Räddningsnämnden förlängde ett tidigare ramavtal om räddningsverktyg med fyra år skedde det genom en direktupphandling. Avtalet är värt fyra miljoner kronor.

Nämnden menar att upphandlingen inte behövde annonseras och hänvisar till undantaget för tekniska skäl i lagen om offentlig upphandling, LOU. Eftersom det inte fanns någon annan leverantör i EU som kunde leverera räddningsverktygen, och inte heller några rimliga alternativ, kunde avtalet direktupphandlas, enligt nämnden.

Konkurrensverket anser att Räddningsnämnden inte har gjort ett sådant noggrant förarbete som krävs för att undantaget för tekniska skäl ska kunna användas. Nämndens underlag har väsentliga brister. Det finns till exempel ingen dokumentation som visar vilken utredning och vilka bedömningar nämnden har gjort inför direktupphandlingen, exempelvis i fråga om tänkbara leverantörer och möjliga alternativ.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Räddningsnämnden ska betala 280 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Sollenberg, processråd, 08-523 149 18,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2024-02-09

Nyhet9 februari 2024