Innehåll på sidan

Kretsen företag som omfattas av Riksbankens beredskapsarbete bör utvidgas med försiktighet

Konkurrensverket har inga invändningar mot Riksbankens förslag till avgränsningar av vilka företag som ska omfattas av föreskrifterna om civil beredskap för betalningar. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över Riksbankens promemoria.

Den krets av företag som är skyldiga att delta i Riksbankens beredskapsarbete bör utvidgas med försiktighet, enligt Konkurrensverket. Det bör samtidigt övervägas om och hur det kan skapas möjlighet, även för företag som inte omfattas av föreskrifterna, att inkluderas i Riksbankens beredskapsarbete på liknande sätt som de företag som omfattas av skyldigheterna.

Konkurrensverket välkomnar att Riksbanken utrett konsekvenserna av förslaget för konkurrensen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-06

Nyhet6 september 2023