Innehåll på sidan

Tidsfrister införs i tillsynen av otillbörliga handelsmetoder

Konkurrensverket har från årsskiftet infört interna tidsfrister i våra utredningar av otillbörliga handelsmetoder. Tidsfristerna effektiviserar utredningarna och tydliggör både för den köpare vi utreder och klaganden hur tillsynsutredningen kommer gå till i det specifika fallet. Vårt mål är att det ska fattas beslut i våra ärenden inom åtta till tolv månader från det att vi genomfört den första direkta utredningsåtgärden.

Konkurrensverket har sedan tidigare interna tidsfrister i tillsynen enligt konkurrenslagen och upphandlingsreglerna. Nu har tidsfrister även införts i tillsynen av otillbörliga handelsmetoder. Målet är att det ska tas ett beslut i våra ärenden inom åtta till tolv månader från det att vi genomfört den första direkta utredningsåtgärden mot köparen som vi utreder. Hur lång tid det tar innan vi kan fatta ett beslut kan exempelvis bero på om ärendet handlar om mer komplexa frågor eller om själva utredningen i sig är mer komplex. Vi strävar alltid att utreda ärendena så skyndsamt som möjligt utan att för den sakens skull göra avkall på kvaliteten i utredningen.

Vi har tidigare publicerat en artikel som förklarar hur processen för ett ärende inom otillbörliga handelsmetoder kan se ut. Vi planerar även att lägga ut mer information om ett ärendes gång på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-01-31

Artikel31 januari 2023