Innehåll på sidan

Välkommen till Konkurrensverket

Vi arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Tillsyn

Ärenden och beslut

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden och beslut inom områdena konkurrens, upphandling och otillbörliga handelsmetoder. Vi kan starta ärenden på eget initiativ, men ofta bygger våra utredningar på att någon lämnat in ett tips eller klagomål.

Informationsmaterial

Rapporter och analyser

Vi bedriver ett konkurrensfrämjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter och analyser. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga. Här kan du ta del av Konkurrensverkets rapporter, analyser och den uppdragsforskning som publicerats.