Innehåll på sidan

Varför konkurrens?

För att företag ska kunna göra bra affärer, växa och utvecklas finns spelregler som alla måste följa. För dig som inte har så djupa kunskaper om konkurrens har vi samlat enkel information om konkurrensreglerna och vad de innebär i praktiken.

Enkel information om konkurrensreglerna

Tillsyn

Ärenden och beslut

Här kan du ta del av ett urval av våra ärenden och beslut inom områdena konkurrens, upphandling och otillbörliga handelsmetoder. Vi kan starta ärenden på eget initiativ, men ofta bygger våra utredningar på att någon lämnat in ett tips eller klagomål.

Informationsmaterial

Rapporter och analyser

Vi bedriver ett konkurrensfrämjande arbete, vilket bland annat innebär att vi tar fram rapporter och analyser. Vi lägger också ut forskningsuppdrag, så kallad uppdragsforskning, på forskare inom områden där det finns behov av att undersöka eller belysa en fråga. Här kan du ta del av Konkurrensverkets rapporter, analyser och den uppdragsforskning som publicerats.