Innehåll på sidan

Kammarrätten slår fast att tolktjänster inte är juridiska tjänster

Västmanlands tingsrätt ska betala upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling av tolktjänster enligt en dom från Kammarrätten i Stockholm. Domstolen gör därmed samma bedömning som Konkurrensverket och förvaltningsrätten och avslår Västmanlands tingsrätts överklagande.

Enligt Konkurrensverket var det en otillåten direktupphandling när Västmanlands tingsrätt anlitade en tolk till en domstolsförhandling utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Enligt tingsrättens uppfattning utgjorde tolktjänsterna juridiska tjänster. De omfattades därmed av ett undantag i LOU som innebär att det inte finns någon skyldighet att upphandla.

Konkurrensverket vände sig i december 2021 till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkade att Västmanlands tingsrätt skulle betala 80 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten biföll Konkurrensverkets ansökan och beslutade att Västmanlands tingsrätt ska betala upphandlingsskadeavgift. Västmanlands tingsrätt valde att överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten gör nu samma bedömning som förvaltningsrätten och slår fast att tolktjänster inte kan räknas som juridiska tjänster och att Västmanlands tingsrätt ska betala en upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-02-28

Nyhet28 februari 2023