Innehåll på sidan

Tranås kommun hade inga skäl för undantag vid anskaffning av kommunikationstjänster

Enligt Tranås kommun ska undantaget för intern upphandling ha varit tillämpligt när kommunen köpte kommunikationstjänster. Kommunen valde därför att anskaffa kommunikationstjänsterna utan att annonsera enligt lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket anser att kommunen gjort sig skyldig till en otillåten direktupphandling och därför förtjänar kritik för sitt agerande.

Det var i december 2022 som Konkurrensverket fick tips om att Tranås kommun köpt kommunikationstjänster från bolaget Tranås United AB utan föregående annonsering. Kommunen uppger att undantaget för intern upphandling är uppfyllt, eftersom de utövar kontroll över bolaget som motsvarar den kontroll som kommunen utövar över sin egen förvaltning. Kommunen äger dock inte bolaget utan är en av stiftarna till stiftelsen, Tillväxt i Tranås, som i sin tur står för själva ägandet.

Konkurrensverket anser att förekomsten av mellanledet stiftelsen Tillväxt i Tranås försvagar kommunens påstådda kontroll över bolaget och att förutsättningarna att göra avsteg från annonseringsskyldigheten därför inte är uppfyllda.

Konkurrensverket förutsätter därför att kommunen, i den mån det inte redan skett, vidtar åtgärder för att säkerställa att anskaffningar av kommunikationstjänster sker i enlighet med upphandlingslagstiftningen.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-15

Nyhet15 september 2023