Innehåll på sidan

Region Örebro hade inga tekniska skäl att avstå annonsering av upphandling

Region Örebro annonserade inte sin upphandling av laboratorieutrustning enligt upphandlingsreglerna med motivering att det bara fanns en enda tänkbar leverantör. Konkurrensverket anser att det är en otillåten direktupphandling och yrkar nu på att Regionen ska betala upphandlingsskadeavgift.

Region Örebro ingick i november 2022 ett avtal om laboratorieutrustning. Upphandlingen uppgår till ett värde av drygt 5 miljoner kronor. Regionen annonserade inte upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med motiveringen att det av tekniska skäl bara fanns en enda leverantör på marknaden som kunde tillhandahålla det regionen efterfrågade.

Konkurrensverket anser att regionens marknadsanalys inte är tillräcklig. Den gör inte sannolikt att det enbart är den valda leverantören som kan uppfylla kraven i upphandlingen. LOU:s undantag för annonsering av tekniska skäl kunde därför inte användas vid upphandlingen.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Karlstad och yrkar att Region Örebro ska betala 370 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37,
Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-17

Nyhet17 november 2023