Innehåll på sidan

Konkurrensverket tillstyrker förslag för en mer konkurrensutsatt kreditupplysningsmarknad

Konkurrensverket tillstyrker förslagen i betänkandet Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning, det framgår av Konkurrensverkets yttrande, som nu har lämnats in till regeringen.

Konkurrensverkets välkomnar bland annat utredningens förslag att ett system för register över skuld- och kreditinformation (Skri-register) ska införas.

Den föreslagna skyldigheten för kreditgivare och inkassoföretag att rapportera skuld- och kreditinformation till samtliga kreditupplysningsföretag med ett Skri-tillstånd bör enligt Konkurrensverkets bedömning leda till att fler kreditupplysningsaktörer kommer att kunna konkurrera sinsemellan, under likartade förutsättningar.

Det kan även leda till förbättrade förutsättningar för lägre priser på kreditupplysningar, förbättrad kvalitet i kreditprövningen och att innovation och produktutveckling inom kreditupplysningsmarknaden skyndas på.

Konkurrensverket anser även att det föreslagna räntetaket, taket för uppläggningsavgifter och det absoluta kostnadstaket är bestämda på nivåer som medger tillräckligt utrymme och incitament för bolagen att differentiera sina erbjudanden och konkurrera effektivt om kunder på marknaden. Konkurrensverket tillstyrker därför utredningens förslag.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-11-07

Nyhet7 november 2023