Innehåll på sidan

Externa rådgivare utsedda till internationella konkurrensnätverket ICN

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för myndighetens deltagande i International Competition Network (ICN). Tidsperioden avser 2 november 2021–31 maj 2023.

ICN är ett nätverk för konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare (så kallade “Non-Governmental Advisors”), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Arbetsgruppen för karteller fokuserar på frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består i sin tur av två arbetsgrupper, varav den ena fokuserar på frågor om regelverk och den andra på metodfrågor.

Externa rådgivare:

 • Andres Acevedo, Afirm Advokat AB
 • Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå AB
 • Kristoffer Molin, Scania CV AB

Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för och samsynen kring frågor om ensidiga ageranden från företag med en dominerande ställning.

Externa rådgivare:

 • Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge KB
 • Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi KB
 • Robert Moldén, Front Advokater AB

Arbetsgruppen för företagskoncentrationer arbetar för ökad samsyn och förenkling av förfaranden vid kontroll av företagsförvärv.

Externa rådgivare:

 • Jimmy Gårdebrink, RBB Economics
 • Andreas Reindl, Van Bael & Bellis
 • Sibel Yilmaz, Baker & McKenzie

Arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande tillsynsverksamhet. Gruppen arbetar också med att främja vikten av ekonomisk analys i konkurrenstillsynen.

Extern rådgivare:

 • Karin Roberts, Advokatfirman Delphi KB

Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder arbetar med att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

Extern rådgivare:

 • Dina Kallay, Ericsson

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-16

Nyhet16 november 2021