Innehåll på sidan

Externa rådgivare utsedda till internationella konkurrensnätverket ICN

Konkurrensverket har utsett externa rådgivare för myndighetens deltagande i International Competition Network (ICN). Tidsperioden avser 1 augusti 2023–31 maj 2025.

ICN är ett nätverk för konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Arbetet inom ICN drivs i projektform där även externa rådgivare (så kallade “Non-Governmental Advisors”), deltar och bidrar med värdefull kunskap och erfarenhet.

Arbetsgruppen för karteller fokuserar på frågor kring hur karteller upptäcks och motverkas. Kartellgruppen består i sin tur av två arbetsgrupper, varav den ena fokuserar på frågor om regelverk och den andra på metodfrågor.

Externa rådgivare:

  • Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi 
  • Kristoffer Molin, Billerud
  • Per Karlsson, Advokatfirman Per Karlsson & Co

Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för och samsynen kring frågor om ensidiga ageranden från företag med en dominerande ställning.

Externa rådgivare:

  • Trine Osen Bergqvist, Advokatfirman Vinge
  • Dina Kallay, Ericsson

Arbetsgruppen för företagskoncentrationer arbetar för ökad samsyn och förenkling av förfaranden vid kontroll av företagsförvärv.

Externa rådgivare:

  • Andreas Reindl, Van Bael & Bellis
  • Jimmy Gårdebrink, RBB Economics
  • Xandra Ståhlberg, Baker McKenzie

Arbetsgruppen för effektiva arbetsmetoder fokuserar på att identifiera och utveckla metoder för att konkurrensmyndigheter ska kunna bedriva en välfungerande tillsynsverksamhet. Gruppen arbetar också med att främja vikten av ekonomisk analys i konkurrenstillsynen.

Extern rådgivare:

  • Johan Karlsson, Kastell Advokatbyrå
  • Sibel Yilmaz, Covington & Burling LLP

Arbetsgruppen för konkurrensfrämjande åtgärder arbetar med att utveckla verktyg och rekommendationer för att öka effektiviteten i myndigheternas konkurrensfrämjande aktiviteter.

Extern rådgivare:

• Pamela Hansson, Kastell Advokatbyrå

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-07

Nyhet7 september 2023