Innehåll på sidan

Inga invändningar i sak mot förslag om reglerad kompensation

Konkurrensverket har inga invändningar i sak mot förslaget om en enhetlig och förutsägbar reglering av formerna för kompensation vid utbyggnad av vindkraftverk.

Regeringen tillsatte våren 2022 en särskild utredare med uppgift att lämna förslag som ska stärka kommuners incitament att medverka till utbyggnad av vindkraft. I betänkandet föreslås ersättning från kraftproducenten till berörda fastighetsägare, möjlighet att ålägga producenten finansieringsvillkor för lokalsamhället och ersättning till kommunen.

Konkurrensverket har inga invändningar i sak mot förslaget men framhåller samtidigt att regleringen bara beträffar vindkraft, vilket kan leda till oförutsedda och oönskade snedvridningar av konkurrensen mellan olika kraftslag. Detta innefattar förhållandena mellan existerande och framtida kraftslag som exempelvis småskalig kärnkraft.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2023-09-06

Nyhet6 september 2023