Innehåll på sidan

Organisation

Vår organisation är uppbyggd av tretton enheter och leds av generaldirektören. En stor del av arbetet på Konkurrensverket sker över enhetsgränserna i projektform.

Generaldirektör

Vår generaldirektör Rikard Jermsten leder verksamheten på Konkurrensverket.

Stöd för generaldirektören
Ställföreträdande generaldirektör och utvecklingschef: Hanna Witt
Chefsekonom: Arvid Fredenberg
Chefsjurist: Marie Östman

Enheter och funktioner

Här kan du läsa om Konkurrensverkets enheter och funktioner.

 • Enheten för konkurrenstillsyn 1

 • Enheten för konkurrenstillsyn 2

 • Enheten för konkurrenstillsyn 3

 • Enheten för konkurrenstillsyn 4

 • Enheten för tips och bevakning

 • Enheten för otillbörliga handelsmetoder

 • Enheten för upphandlingstillsyn

 • Enheten för analys och forskning

 • Chefsekonomenheten

 • Rättsenheten

 • Enheten för kommunikation och it

 • Enheten för verksjuridik och internationella frågor

 • Enheten för ekonomi och HR

Råd knutna till Konkurrensverket

Rådet för forskningsfrågor

Ett råd med kvalificerade företrädare för universitet, andra forskningsinstitutioner samt myndigheter är knutet till Konkurrensverket. Rådet stimulerar forskning på konkurrens- och upphandlingsområdet inom juridik, nationalekonomi och företagsekonomi.

Sekreterare: 
Joakim Wallenklint, tfn 08-700 16 03,

Läs om rådet för forskningsfrågor